Ce faci de Craciun anul asta?

GERROMA® si SMARTinsurance®
te trimit de Craciun la Viena

Regulamentul campaniei promotionale "Smart - Craciun la Viena"

DESFASURAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale "Smart - Craciun la Viena" este societatea de asigurare GERMAN ROMANIAN ASURANCE S.A. - GERROMA, cu sediul in Bucuresti, str. Emil Garleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, et. 5, ap. 49, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7054/1995, avand CUI 7804274, Autorizata de C.S.A : RA - 016/04.10.2003, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 5213.

Regulamentul este intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424/2000), asa cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 850/2002 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914/2002).

Campania promotionala se va derula potrivit dispozitiilor prezentului regulament. Participantii la campania promotionala se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.


LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 18 martie 2010 - 30 septembrie 2010.


PRODUSE PARTICIPANTE

Campania promotionala se desfasoara pentru orice polita de asigurare, emisa prin aplicatia SMARTinsurance.


DREPT DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice, care incheie la GERROMA, pe durata desfasurarii campaniei promotionale "Smart - Craciun la Viena", orice polita de asigurare emisa prin aplicatia SMARTinsurance, care nu au calitatea de angajati ai organizatorului, membri de familie ai angajatilor organizatorului sau rude ale acestora pana la gradul II inclusiv.

Odata emisa polita de asigurare, asiguratii devin automat participanti ai campaniei promotionale.

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de polite de asigurare, incheiate in perioada desfasurarii campaniei promotionale.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca o polita de asigurare sa participe la tragerea la sorti, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan, urmatoarele conditii:
- sa fie incheiata in perioada 18 martie 2010 - 30 septembrie 2010;
- sa fie emisa prin aplicatia SMARTinsurance de catre GERROMA sau intermediarii autorizati de aceasta;
- sa fie valabil incheiata (neanulata).
Ulterior tragerii la sorti, politele de asigurare participante nu pot fi anulate.


CONTINUTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Mecanismul campaniei promotionale

Campania promotionala "Smart - Craciun la Viena" reprezinta o actiune de promovare si stimulare a emiterii produselor de asigurare, prin aplicatia SMARTinsurance.

Regulamentul campaniei promotionale este public pe toata durata desfasurarii campaniei promotionale, fiind afisat si disponibil in mod gratuit pentru orice participant, pe www.gerroma.ro

Detalii privind regulamentul campaniei promotionale se pot obtine la numarul de telefon 021.321.74.28 (de luni pana vineri intre orele 09.00 -17.30) si pe www.gerroma.ro


Incetarea campaniei promotionale

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.


PREMIUL OFERIT IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE "Smart - Craciun la Viena"

Premiul pus la dispozitie de organizator este o excursie de 5 zile, pentru doua persoane la Viena in perioada Craciunului a anului 2010. Valoarea comerciala a premiului este de 1000 EUR.

Premiul este nominal. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului sau preschimbarea acestuia in alte produse. Refuzul castigatorului de a accepta premiul asa cum a fost descris mai sus, atrage anularea premiului fara nici o compensare din partea organizatorului.

Pentru identificare, castigatorul va avea nevoie de documentul de identitate prin care sa faca dovada datelor mentionate in polita de asigurare. In cazul in care persoana castigatoare este minora, ridicarea premiului va fi facuta de catre un parinte sau reprezentant legal, cu prezentarea documentelor doveditoare solicitate de catre organizator.


DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

Desemnarea castigatorului se va face prin metoda tragerii la sorti prin intermediul unei aplicatii software in baza seriei si numarului politei de asigurare. Tragerea la sorti se va efectua la sediul central al GERROMA in data de 11 octombrie 2010.

Supravegherea si validarea tragerii la sorti se va face de catre o comisie formata din trei membri: un notar public, un reprezentant al unui intermediar autorizat de GERROMA si un reprezentant GERROMA.

Numele si prenumele castigatorului va fi afisat pe adresa www.gerroma.ro in data de 11 octombrie 2010.

Castigatorul trebuie sa revendice premiul pana la data de 15 noiembrie 2010. Neridicarea premiului in termenul mentionat se considera renuntare la premiu si are drept consecinta stingerea oricaror obligatii ale organizatorului de a preda premiul catre castigator. In acest caz organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul fara a organiza o noua tragere la sorti.


LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala "Smart - Craciun la Viena", acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente din Romania.


TAXE

Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, dupa intrarea acestuia in proprietatea participantului-castigator cad in sarcina exclusiva a castigatorului.


DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii confirma acceptarea totala si neconditionata a tuturor prevederilor prezentului regulament si de asemenea, se obliga la respectarea acestora. Orice nerespectare sau incercare de fraudare a regulamentului campaniei promotionale duce la anularea automata a premiului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sub conditia de a publica respectivele modificari pe adresa www.gerroma.ro

Modificarea isi produce efectele de la data publicarii ei.


PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la campania promotionala "Smart - Craciun la Viena", participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, data nasterii, cnp, adresa) sa fie prelucrate de catre GERROMA pe parcursul campaniei promotionale in scopul:
- efectuarii tragerii la sorti;
- acordarii si trimiterii premiului catre castigator prin posta;
-indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului in cadrul prezentei campanii promotionale.


ALTE PREVEDERI

Participarea la campania promotionala "Smart - Craciun la Viena" si/sau revendicarea premiului confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile, materialele scrise, inregistrarile audio si/sau video cu participantii si castigatorul premiului sa fie facute publice si sa fie folosite de organizator in scop publicitar. In acest sens nefiind necesar acceptul scris din partea participantiilor.

Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente premiului, orice obligatie a organizatorului fata de castigator inceteaza.

Existenta sau aparitia pana la data plecarii in vacanta-premiu a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului sau a insotitorului acestuia de a beneficia de acesta, nu da nastere nici unei obligatii de compensare, despagubire sau de alta natura din partea organizatorului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea premiului.

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare doar pe perioada campaniei promotionale. Orice contestatie facuta sau sosita dupa data finala a campaniei promotionale, nu vor fi luate in considerare.


ORGANIZATOR

S.C. GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.© 2008 - 2024 GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA